DDS Liběchov
04.09.2020 

Radost ze vzdělávaní II.

Radost ze vzdělávaní II.


V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „Radost ze vzdělávání II“,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015925, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci základní školy.

 

01.11.2017 

Doprovod na cestě k samostatnosti

V době od září 2016 do srpna 2019 realizuje Vzdělávací centrum Genesia, z.s. projekt s názvem „Doprovod na cestě k samostatnosti“ s reg. číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001086. Projekt je spolufinancován z finančních zdrojů ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob, které se připravují na odchod z ústavní výchovy, či již z ní odešly, v běžné společnosti a na trhu práce a snížit tak poměrně vysoké riziko jejich dlouhodobého sociálního vyloučení.

Klíčové projektové aktivity: Workshopy a semináře: sociálně kompetence a finanční gramotnost, Individuální poradenství – osobní podpora, Příprava na tréninkové pracovní místo, Tréninková pracovní místa – realizace, Vzdělávací akce a Pracovní semináře pro osoby v tréninkovém zaměstnání. V rámci 6 klíčových aktivit bude podpořeno minimálně 60 osob z cílové skupiny.

Projekt je realizován v Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji.

05.10.2017 

Radost z vzdělávání

Radost z vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „Radost ze vzdělávání“.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

 

  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Radost ze vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007221. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na provoz čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a deskových her a dále na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

22.09.2016 

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Velmi děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření našeho projektu Prošlapem se Kokořínskem! formou finančního příspěvku ve výši 30 000Kč! Tento příspěvek nám umožnil koupit dětem 6 nových cyklistických kol, díky kterým poznáváme naše okolí.

03.05.2016 

Nadační fond Albert - Rok fotbalu pro Janka

Nadační fond Albert - Rok fotbalu pro Janka

Na rok 2016 jsme získali od Nadačního fondu Albert 13 135 Kč, které použijeme na uhrazení nákladů spojených s docházkou Janka do fotbalového klubu SK Slavie Velký Borek.

Janko si tak bude moci kupit i pořádné profi kopačky a funkční oblečení. Děkujeme ještě jednou všem, kteří pro náš  projekt v předvánoční době hlasovali.


Kontaktní informace

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54

Adresa
Rumburská 54, 277 21 Liběchov

Datová schránka: mm4rqq7
IČO: 49518879

Úřední hodiny podatelny
Po – Pá 8:00 – 12:00 hodin

E-mail: sekretariat@ddslibechov.cz
Telefon: + 420 315 697 110